dimarts, 10 de desembre de 2013

Benvinguts al nou Blog de Lostec

LOSTEC, S.A. és un Laboratori de Control de Qualitat de la Construcció i d’Assaigs de Materials, que neix el 21 de Novembre de 1991 de la necessitat generada a partir del Reial Decret 824/1988 on s’estableix la obligatorietat de realitzar assaigs de control de qualitat en el materials que formaran part de les estructures d’edificació.

Amb més de 15 anys de servei a l acomarca d'Osona i a tot Catalunya, LOSTEC és un laboratori de referència en l'ambit de control de qualitat en l'edificació i urbanització.